Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.04

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.04.

Online mzdy a personalistika

 • Novela Exekučného poriadku, užívateľský nápočet Základ pre exekúcie.
 • Automatické spustenie inicializácie pri zmene v kalendári.
 • Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie pri zmene zdravotnej poisťovne.
 • Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie – modernizácia užívateľského rozhrania pre spracovanie.
 • Tlač mzdovej položky – možnosť spracovať zostavu do CSV formátu.
 • Tlač mzdovej položky – možnosť spracovať do zostavy parameter rozúčtovania.
 • Tlač mzdovej položky – možnosť spracovať zostavu za viac mzdových položiek.
 • Export do účtovníctva – možnosť vypnúť export nulových predpisov.
 • Import dát – doplnenie importu typu Mzdové položky o možnosť zadať obdobie.
 • Užívateľské zostavy – nová dátová skupina S003779, Osoba – Zdravotná poisťovňa – história.
 • Nová vzorová riadková zostava URZ032 História zmien zdravotných poisťovní u zamestnancov.
 • Optimalizácia systému a štandardizácia vizuálu.

Online podvojné účtovníctvo
 • Úprava načítavanie bankového výpisu vo formáte SEPA.
 • Úprava výberu textov fakturačného dokladu.
 • Doplnenie typov spojení pre odosielanie fakturačných dokladov mailom.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Úprava načítavanie bankového výpisu vo formáte SEPA.
 • Úprava výberu textov fakturačného dokladu.
 • Doplnenie typov spojení pre odosielanie fakturačných dokladov mailom.