Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.05

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.05.

Online mzdy a personalistika

  • Nové tarifné tabuľky štátnych zamestnancov platné od 1. júna 2017.
  • Podiely na zisku vyplácané v roku 2017 – nové mzdové položky, výpočet zrážkovej dane, oznámenie o zrážkovej dani, generátor bankových operácií Daň zrážková – dividendy.
  • Oznámenie o zmene platiteľa poistného a výkaz preddavkov do zdravotnej poisťovne vo formáte xml.
  • Automatické pridávanie PAM položky u dohodárov.
  • Vylepšenie vlastností dátovej skupiny Doklady v užívateľských zostavách.
  • Zjednodušenie ovládania a štandardizácia vizuálu.
  • Aktualizované príručky Ako začať – personalistika a mzdy, Ako začať – vytváranie zostáv, Mzdové položky v systéme Humanet a Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok.
  • Nová legislatívna pomôcka Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017.

Online podvojné účtovníctvo
  • Oprava zobrazovania emailových adries pri odosielaní fakturačných dokladov.

Online jednoduché účtovníctvo
  • Oprava zobrazovania emailových adries pri odosielaní fakturačných dokladov.