Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.06

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.06.

Online mzdy a personalistika

 • Nová suma životného minima platná od 1.7.2017.
 • Aktualizovaný číselník KOV za rok 2017.
 • Možnosť pridať kód odboru vzdelania (KOV) ručne.
 • Hromadné ukladanie súborov.
 • Posielanie súborov e-mailom.
 • Vlastný názov zrážky pre zápis do výplatnej pásky.
 • Štandardizácia spracovania výstupov vo voľbe Tlače a výstupy/ Štatistiky.
 • Nová mzdová položka Príplatok – za zastupovanie – hodinový.

Online podvojné účtovníctvo
 • Pridanie účtov pre vnútroorganizačné účtovníctvo.
 • Úprava uplatňovania nadmerného odpočtu DPH.
 • Úprava načítavania Čísla dokladu pre KV DPH z interných dokladov.
 • Oprava chyby: Načítanie dodania stavebných prác do časti C.1 kontrolného výkazu.
 • Znemožnenie editácie fakturačného dokladu, ktorý je v uzávierke DPH.
 • Pridanie informácie o dôvode needitovateľnosti dokladu fakturácie.

Online jednoduché účtovníctvo
 • Úprava uplatňovania nadmerného odpočtu DPH.
 • Úprava načítavania Čísla dokladu pre KV DPH z interných dokladov.
 • Oprava chyby: Načítanie dodania stavebných prác do časti C.1 kontrolného výkazu.
 • Znemožnenie editácie fakturačného dokladu, ktorý je v uzávierke DPH.
 • Pridanie informácie o dôvode needitovateľnosti dokladu fakturácie.