Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.07

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.07.

Online mzdy a personalistika

 • Nové tarifné tabuľky pedagogických zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1. septembra 2017.
 • Výkaz preddavkov na zdravotné poistenie platiteľa dividend vo formáte xml.
 • Dodatková dovolenka – možnosť nastaviť spôsob výpočtu počtu odpracovaných dní pre nárok na dodatkovú dovolenku.
 • Import dát – Vzorová definícia importu mzdových položiek do miezd.
 • Výplatné pásky – nové vzorové definície.
 • Nemoci – možnosť evidovať adresu pobytu zamestnanca počas nemoci.
 • Odosielanie súborov e-mailom – vylepšenie.
 • Automatický fulltextový filter.

Online podvojné účtovníctvo
 • Účtovníctvo
  • Úprava multipárovania
 • Fakturácia
  • Úprava kopírovania fakturačného dokladu
 • Sklad
  • Zmena editačného okna skladovej karty a skladového pohybu
  • Vstup do skladového pohybu cez skladovú kartu
  • Zaokrúhlenie vedľajších nákladov
  • Pohyb Iný pohyb- reklamácia
  • Storno pohybu
  • Úprava skladového prepočtu
  • Vytvorenie počiatočného stavu
  • Predajná cena na partnera a cudziu menu
 • Skladové zostavy
  • Tlač Bilancií stavu a pohybu zásob z voľby Skladové karty

Online jednoduché účtovníctvo
 • Fakturácia
  • Úprava kopírovania fakturačného dokladu
 • Sklad
  • Zmena editačného okna skladovej karty a skladového pohybu
  • Vstup do skladového pohybu cez skladovú kartu
  • Zaokrúhlenie vedľajších nákladov
  • Pohyb Iný pohyb- reklamácia
  • Storno pohybu
  • Úprava skladového prepočtu
  • Vytvorenie počiatočného stavu
  • Predajná cena na partnera a cudziu menu
 • Skladové zostavy
  • Tlač Bilancií stavu a pohybu zásob z voľby Skladové karty