Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 7.09

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 7.09.

Online mzdy a personalistika

 • Elektronická pobočka zdravotnej poisťovne Dôvera
 • Výkaz ÚPSVaR za rok 2017
 • Aktualizácia niektorých tlačív zdravotných poisťovní
 • Aktualizácia tlačiva RLFO
 • Možnosť nastaviť položky typu odmena podľa potreby na polročnú alebo trištvrteročnú odmenu
 • Vylepšenie hlavičky výplatnej pásky – zobrazovanie dlhého názvu organizácie, samostatné uvádzanie počtu dní čerpania a počtu dní krátenia dovolenky
 • Možnosť používať systémovú hlavičku kontrolných zostáv s rozšírenými údajmi organizácie ako sú IČO, DIČ, adresa a číslo účtu
 • Možnosť nastaviť v riadkových zostavách výšku riadku
 • Rozšírenie údajov na záložke Rola / Identifikácia / Pracovné zaradenie
 • Ročné zúčtovanie ZP – sprístupnenie voľby pre rok 2017

Online podvojné účtovníctvo
 • Informácia – zrušenie hranice 5000 EUR pre komodity podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH
 • Zaúčtovanie pohybu Iný pohyb – Výsledok inventúry
 • Úprava aktualizácie predajnej ceny z príjemiek
 • Zostava Zisk z predaja – skladové karty

Online jednoduché účtovníctvo
 • Rozúčtovanie párovania v internom doklade
 • Informácia – zrušenie hranice 5000 EUR pre komodity podľa § 69 ods. 12 písm. f) a g) zákona o DPH
 • Úprava aktualizácie predajnej ceny z príjemiek
 • Zostava Zisk z predaja – skladové karty