Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.01

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 8.01.

Online mzdy a personalistika

  • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2018
  • Nové tarifné tabuľky zamestnancov v štátnej službe a vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1.1.2018
  • Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na zdaňovacie obdobie roku 2018
  • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie roku 2017