Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.02

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 8.02.

Online mzdy a personalistika

 • Zrušenie možnosti uplatňovať odpočítateľnú položku z vymeriavacieho základu zamestnávateľa
 • Nový kód 2S do oznámenia zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie
 • Nový typ dôchodku výsluhový – zo zahraničia
 • Mesačný daňový prehľad pre rok 2018
 • Oznámenie o zrážkovej dani pre rok 2018
 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme pre rok 2018
 • Možnosť pridať dieťa – cudzinca, ktoré nemá pridelené rodné číslo a jeho zápis do potvrdenia o zdaniteľnom príjme
 • Ročné zúčtovanie dane za rok 2017
 • Ročné daňové hlásenie za rok 2017
 • Nová funkcia Import do evidencie Osoba a Rola
 • Možnosť nastaviť hornú hranicu pre výpočet základu na DDS u zamestnancov zaradených do 3. alebo 4. kategórie

Online podvojné účtovníctvo

 • Nové tlačivo DPH platné od zdaňovacieho obdobia 01/2018
 • Zostava Zisk z predaja – za sklad
 • Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Majetok

Online jednoduché účtovníctvo

 • Nové tlačivo DPH platné od zdaňovacieho obdobia 01/2018
 • Zostava Zisk z predaja – za sklad
 • Zníženie počtu klikov pri vytváraní zostáv – voľba Majetok
Outsourcing

Využite službu Outsourcing od našej spoločnosti vykonávanú profesionálmi dokonale ovládajúcimi program i legislatívu. Ochrana a bezpečnosť vašich údajov sú samozrejmosťou a za ich spracovanie nesieme plnú zodpovednosť. Navyše, vďaka systému Humanet budete mať k Vašim údajom prístup kedykoľvek.