Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.03

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 8.03.

Online mzdy a personalistika

 • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci v školstve Škol (MŠVVŠ SR) 1-04 pre rok 2018
 • Štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2018
 • Štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2017
 • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná pre rok 2018
 • Vloženie pečiatky s podpisom do zostáv Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017
 • Posielanie e-mailom zostáv Ročné zúčtovanie dane 1. strana a Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2017
 • Úprava spracovania zostavy Prehľad dovoleniek
 • Nová mzdová položka SMF30180 DVZ pre náhradu pri DPN
 • Nový typ položky Čiastočná v zostavách výplatná páska a mzdový list
 • Nová funkcia Import do evidencie Osoba a Rola
 • Rozšírenie funkcionality Import dochádzky o import údajov na záložky Dochádzkové odchýlky a Individuálna pracovná doba
 • Optimalizácia spracovania riadkových zostáv do xlsx formátu
 • Testovanie odosielania mailov

Online podvojné účtovníctvo

 • Nové Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnickú osobu a Daňové priznanie pre fyzickú osobu typ B platné pre rok 2017

Online jednoduché účtovníctvo

 • Nové Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnickú osobu a Daňové priznanie pre fyzickú osobu typ B platné pre rok 2017
Outsourcing

Využite službu Outsourcing od našej spoločnosti vykonávanú profesionálmi dokonale ovládajúcimi program i legislatívu. Ochrana a bezpečnosť vašich údajov sú samozrejmosťou a za ich spracovanie nesieme plnú zodpovednosť. Navyše, vďaka systému Humanet budete mať k Vašim údajom prístup kedykoľvek.