Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.04

Online účtovný program

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola počas víkendu nasadená nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo číslo 8.04.

Online mzdy a personalistika

 • Novela Zákonníka práce účinná od 1.5.2018
  • zmeny v príplatku za prácu vo sviatok
  • nové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu
  • zmeny v príplatku za prácu v noci
  • odmena pri príležitosti letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov
  • odmena za prácu vo sviatok zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • zápočtový list zamestnanca na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • zmeny pri výpočte pravdepodobného zárobku
 • Novela Zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme účinná od 1.5.2018
  • zmeny v príplatku za prácu v noci
  • nové príplatky za prácu v sobotu a v nedeľu
 • Novela Zákona o dani z príjmov, Zákona o zdravotnom poistení a Zákona o sociálnom poistení účinná od 1.5.2018
  • daňové a odvodové úľavy z odmeny za prácu pri príležitosti letných dovoleniek a pri príležitosti vianočných sviatkov
 • Úpravy v súvislosti so zavedením pravidiel GDPR od 25.5.2018
 • Spracovanie miezd profesionálneho športovca s pracovnou zmluvou podľa Zákona o športe
 • Zdaňovanie príjmov 19% a 35% zrážkovou daňou
 • Rozšírenie oznámenia o zrážkovej dani o vykazovanie 19% a 35% zrážkovej dane
 • Nové generátory bankových operácií pre 19% a 35% zrážkovú daň
 • Optimalizácia spracovania zostáv do xlsx formátu
 • Úprava spôsobu zadávania dohody o brigádnickej práci študenta
 • Nová záložka Opravy VZ pre potreby zadávania opráv vymeriavacích základov pre výpočet pravidelných príjmov
 • Rozšírenie záložky Zrážky o údaje o rozhodnutí a o príjemcovi zrážky
 • Rozšírenie možností definície typu zrážky o nastavenia Ďalšie údaje o zrážke a Tlač zápočtového listu
 • Vylepšenie funkcie Import dochádzky
 • Rozšírenie funkcie Import do evidencie Osoba a Rola o import zo súboru Osobná karta
 • Rozšírenie definície PAM položky o možnosť nastaviť minimálnu a maximálnu hodnotu vypočítanej sumy
Outsourcing

Využite službu Outsourcing od našej spoločnosti vykonávanú profesionálmi dokonale ovládajúcimi program i legislatívu. Ochrana a bezpečnosť vašich údajov sú samozrejmosťou a za ich spracovanie nesieme plnú zodpovednosť. Navyše, vďaka systému Humanet budete mať k Vašim údajom prístup kedykoľvek.