Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.07

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola v pondelok 30.07.2018 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku 8.07.

Online účtovný program

Online mzdy a personalistika

 • Nová suma životného minima platná od 1.7.2017
 • Odvodová úľava poberateľov dôchodkov platná od 1.7.2018
 • Predčasní starobní dôchodcovia – zmeny od 1.7.2018
 • Vykazovanie poistného z dohôd poberateľov dôchodkov – nová verzia elektronických výkazov platná od júla 2018
 • Nový formulár registračného listu fyzickej osoby (RLFO)
 • Vzorový účtovný doklad pre export do účtovného programu MRP vo formáte dbf
 • Rozšírenie funkcie Import dát o nový typ importu Stredisko
 • Aktualizácia formulárovej zostavy UFZ012 Tlačivo na uplatnenie výnimky DoBPŠ
 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – načítanie údajov do riadku 12
 • Doplnenie funkcií Export do XML a Import do XML do voľby Súkromné zostavy užívateľov
 • Nové dátové parametre v dátovej skupine S003752, Osoba – kontakt

Podvojné účtovníctvo

 • Zefektívnenie pri zadávaní nového partnera v adresári
 • Tlač cenových štítkov
 • Úprava tlače Denníka

Jednoduché účtovníctvo

 • Zefektívnenie pri zadávaní nového partnera v adresári
 • Tlač cenových štítkov
Outsourcing

Využite službu Outsourcing od našej spoločnosti vykonávanú profesionálmi dokonale ovládajúcimi program i legislatívu. Ochrana a bezpečnosť vašich údajov sú samozrejmosťou a za ich spracovanie nesieme plnú zodpovednosť. Navyše, vďaka systému Humanet budete mať k Vašim údajom prístup kedykoľvek.