Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 8.09

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 16.11. 2018 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 8.09.


Online mzdy a personalistika

 • Nové tlačivá oznámenia o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie
 • Nová štruktúra vety štatistiky ISCP Mzdy
 • Nová formulárová zostava Potvrdenie o príjme pre ÚPSVaR
 • Vylepšenie vzorovej formulárovej zostavy Potvrdenie o príjme
 • Nová vzorová riadková zostava URZ033 Prehľad nastavenia príspevkov na DDS
 • Úprava výpočtu dátumu predpokladaného odchodu do dôchodku v položke nárok na starobný dôchodok podľa legislatívnych zmien platných od 1.1.2019
 • Bankové operácie – možnosť spracovať prevodné príkazy aj za záznamy vyfiltrované pomocou filtra na roliach
 • Úpravy v systémovej výplatnej páske
 • Úprava položiek vzorových definícií rekapitulácií
 • Riadkové zostavy, rekapitulácie – možnosť prednastaviť v definícii výstupný formát súboru
 • Rozšírenie dátových parametrov užívateľsky definovateľných zostáv
 • Aktualizované príručky mzdového modulu systému Humanet
 • Aktualizované príspevky v sekcii Mzdový a účtovný poradca/ Mzdy


podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu
 

Podvojné účtovníctvo

 
 • Odosielanie odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov e-mailom
 • Doplnená kontrola účtovníctva
 • Nová fakturácia
podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

 

Jednoduché účtovníctvo

 
 • Odosielanie odsúhlasenie pohľadávok a záväzkov e-mailom
 • Doplnená kontrola účtovníctva
 • Nová fakturácia

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu