Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.01

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 07.01. 201 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.01.


 

Online mzdy a personalistika

 

Legislatívne zmeny
 • Nové tarifné tabuľky zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme a v štátnej službe platné od 1.1.2019
 • Novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platná od 1.1.2019
 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2019
 • Nové Potvrdenie o zdaniteľnom príjme pre rok 2018
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018
 • Výkaz ÚPSVaR za rok 2018
 • Uvádzanie súm do riadku 12 Potvrdenia o zdaniteľnom príjme za rok 2018 podľa usmernenia FSSR

Nové funkcie
 • Zobrazenie stavu vypočítaných miezd v zozname rolí
 • Nová kontrolná zostava vo výkazoch príspevkov na DDS
 • Import záznamov na záložku ELDP/ Záznamy pre tlač zo  súboru xml elektronickej verzie evidenčného listu dôchodkového poistenia

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu  

Podvojné účtovníctvo

 
 • Prepojenie Adresára partnerov s portálom Finstat
 • Nové kódy DPH platné od 1.1.2019
 • Zadávanie IČ DPH z iných členských štátov EÚ
 • Tlač fakturačných dokladov s QR kódom
 • Prenos dokladov typu Hotovosť do účtovníctva
 • Zadanie obdobia pre partnera uplatňujúceho DPH podľa §68d

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

 •  Prepojenie Adresára partnerov s portálom Finstat
 • Nové kódy DPH platné od 1.1.2019
 • Zadávanie IČ DPH z iných členských štátov EÚ
 • Tlač fakturačných dokladov s QR kódom
 • Prenos dokladov typu Hotovosť do účtovníctva
 • Zadanie obdobia pre partnera uplatňujúceho DPH podľa §68d
 • Neumožnenie uloženia dokladu bez interného čísla

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu