Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.02

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 25.01. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.02.

Online mzdy a personalistika

 • Príspevok na rekreáciu zamestnanca
 • Nepeňažné plnenie na ubytovanie oslobodené od dane
 • Mesačný daňový prehľad pre rok 2019
 • Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2019
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2018

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu  


Pripravili sme pre vás

Pozrite si náš videonávod ako správne vyplniť Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň.


Podvojné účtovníctvo

 

 • Úprava v adresári partnerov pri uplatňovaní §68d
 • Zostava pre nové kódy DPH platné od 1.1.2019
 • Doplnenie dealera v novej fakturácii
 • Oprava Výkazu ziskov a strát pre neziskové organizácie

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

 • Úprava v adresári partnerov pri uplatňovaní §68d
 • Zostava pre nové kódy DPH platné od 1.1.2019
 • Doplnenie dealera v novej fakturácii
 • Oprava Výkazu o príjmoch a výdavkoch pre neziskové organizácie

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu