Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.03

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 25.02. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.02.


 

Online mzdy a personalistika

 • Vyrovnanie dane 2018
  • potvrdenie o zaplatení dane
  • vyhlásenie o poukázaní dane
  • pomocné zostavy RZD
  • spracovanie zostáv so zohľadnením nastavenia Filtra na roliach

 • Ročné daňové hlásenie za rok 2018
 • Pridanie titulu pred menom M.A. do číselníka Tituly

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnickú osobu a Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzickú osobu typ B
 • Zobrazovanie daňových výkazov
 • Úprava párovania dokladov uhrádzaných pokladničným dokladom
 • Spracovanie uzávierky DPH
 • Doplnenie kontaktu v novej fakturácii
 • Oprava zápornej faktúry v cudzej mene
 • Aktualizácia stavu zásob na skladovej karte
 • Úprava zobrazovania názvu účtu v pomocných výkazoch

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu


Jednoduché účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov pre právnickú osobu a Daňové priznanie k dani z príjmov pre fyzickú osobu typ B
 • Zobrazovanie daňových výkazov
 • Úprava párovania dokladov uhrádzaných pokladničným dokladom
 • Doplnenie kontaktu v novej fakturácii
 • Oprava zápornej faktúry v cudzej mene
 • Aktualizácia stavu zásob na skladovej karte

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu