Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.04

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 25.03. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.04.


 

Online mzdy a personalistika

  • Aktualizovaná štatistika Štvrťročný výkaz o práci Práca 2-04 platná pre rok 2019
  • Aktualizovaná štatistika Ročný výkaz o úplných nákladoch práce ÚNP1-01 za rok 2018
  • Nový typ zdravotného poistenia zamestnanec – platí poistné – príjem počas RD a NV
  • Vylepšenie posielania výplatných pások e-mailom, možnosť pridať do mailu správu prijímateľovi
  • Rozšírenie možností zadávania nemocí – možnosť zadať nemoc len na jeden zo súbežných pomerov, možnosť zadať nemoc na každý zo súbežných pomerov nemoc s iným dátumom začiatku
  • Možnosť uvádzať údaje o čerpaní dovolenky štatutára vo výplatnej páske a kontrolných zostavách Prehľad dovolenky Rezerva na nevyčerpanú dovolenku a jej čerpanie
  • Nový spracovateľ účtovného dokladu Export účtovného dokladu pre účtovníctvo Money (xlsx)
  • Možnosť zadať hodnotu prednastaveného percenta príspevku organizácie na DDS cez voľbu Užívateľské nastavenia
  • Nový identifikátor roly ID role v spracovaní zostavy Tlač mzdovej položky

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz – oprava množstva pri stavebných prácach §69 ods. 12 písm. j
 • Zostavy – zrušené predvolené nastavenie V cudzej mene
 • Úprava ľavej strany fakturácie
 • Iné drobné úpravy

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu


Jednoduché účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz – oprava množstva pri stavebných prácach §69 ods. 12 písm. j
 • Zostavy – zrušené predvolené nastavenie V cudzej mene
 • Úprava ľavej strany fakturácie
 • Iné drobné úpravy

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu