Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.05

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 29.04. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.05.

 

Online mzdy a personalistika

  • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.4.2019 – na dieťa do 6 rokov je nárok na dvojnásobnú sumu daňového bonusu
  • Novela Zákona o dani z príjmov platná od 1.3.2019 – zmena v podmienkach pre oslobodenie od dane odmeny pri príležitosti obdobia letných dovoleniek (13. platu)
  • Štatistika Ročný výkaz o pracovných podmienkach a nákladoch na podnikovú sociálnu politiku v nepodnikateľskej sfére V/B (MPSVR SR) 6-01 platná na rok 2019
  • Mzdový list – doplnenie sekcie Údaje z RZD podľa § 39 ods. 2 písm. d), e) a h) ZDP
  • Možnosť pridať denný vymeriavací základ pre nemoc z iného softvéru
  • Nová dátová skupina Nemoci – parametre
  • Výpočet denného vymeriavacieho základu aj v mesiaci, v ktorom nie je zadaná nemoc
  • Zápis účtovného dokladu do účtovného systému Profit365
  • Vzorová definícia účtovného dokladu pre účtovný systém Profit365
  • Použitie zástupných znakov v názve položky účtovného dokladu
  • Úprava pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie pri pridávaní novej roly cez osobnú kartu
  • Zjednodušenie pridávania zrážky doplnkové dôchodkové sporenie do existujúcej roly
  • Aktualizácia číselníka Tituly
  • Export/import definície výplatnej pásky spolu s pripojenými tlačovými predlohami hlavičky a päty
  • Nové funkcie v kontextovom menu Doplnky na záložke Rola/ Platy a mzdy/ Zložky mzdy
  • Import dochádzky – pridanie nového identifikátora roly ID roly
  • Zobrazovanie dlhého textu stĺpca v bubline

  podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu