Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.06

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 27.05. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.06.

 

Online mzdy a personalistika

  • Legislatívne zmeny – zmena sadzby príplatkov od 1.5.2019
  • Zavedenie histórie do zoznamu PAM položiek

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

  • Nastavenia účtov – učet 221 nastavený ako špeciálny
  • Rozpočet – úprava nastavenia dátumov
  • Hlavná kniha – úpravy výstupu do excelu
  • Sklad – možnosť exportu zostáv Bilancia stavu a pohybu zásob do excelu
  • Iné drobné úpravy

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

  • Sklad – možnosť exportu zostáv Bilancia stavu a pohybu zásob do excelu

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu