Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.08

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 30.09. 2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.08. 

Online mzdy a personalistika

 • Zmena v prihlasovaní užívateľa do databázy na portáli www.humanet.sk
 • Nová funkcia Vzdialená podpora
 • Aktualizovaný číselník KOV štatistík TREXIMA pre rok 2019
 • Novela Zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme platná od 1. septembra 2019
 • Nové tarifné tabuľky zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme platné od 1. septembra 2019
 • Nový príplatok za profesijný rozvoj pedagogického a odborného zamestnanca
 • Nová položka pre osobný príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2003 Príplatok ŠSaVS - osobný 2
 • Aktualizácia výpočtu dátumu platového postupu pre zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 na záložke Rola/ Identifikácia/ Plat. postupy
 • Responzívny dizajn systému Humanet a rozšírenie Panela podpory
 • Rozšírenie evidencie Termíny a úlohy o možnosť pridávať vlastné položky
 • Rýchle prehľady
 • Import nemocí
 • Import mimoevidenčných stavov
 • Import zrážky typu Výplata
 • Rozšírenie možností importu položiek číselníkov organizačnej schémy Útvar, Stredisko, Pracovné miesto, Funkcia
 • Export/import definície mzdového listu spolu s pripojenými tlačovými predlohami
 • Sprístupnenie záložky Rola/ Poistenia/ SP – poistenia
 • Možnosť upravovať zoznam stĺpcov v tabuľke Zoznam evidovaných rolí
 • Zobrazovanie ID osoby a ID roly na záložke Základné údaje
 • Možnosť spracovať rozhodnutie o plate z hlavičky evidencie Rola
 • Nová maska pre dátum ACTDATE pre použitie v špecifickom a variabilnom symbole

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

 • Zmena v prihlasovaní užívateľa do databázy na portáli www.humanet.sk
 • Nová funkcia Vzdialená podpora
 • Responzívny dizajn a rozšírenie Panela podpory
 • Fakturácia
  • zobrazenie kompletnej adresy pre konečného odberateľa
  • doplnenie špecifikácie účtovania dokladov
 • Záväzky

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

 • Zmena v prihlasovaní užívateľa do databázy na portáli www.humanet.sk
 • Nová funkcia Vzdialená podpora
 • Responzívny dizajn a rozšírenie Panela podpory
 • Fakturácia
  • Zobrazenie kompletnej adresy pre konečného odberateľa
 • Doplnenie špecifikácie účtovania dokladov

podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu