Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.09

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 28.10.2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.09. 

Online mzdy a personalistika

 

 • Kalendár pre roky 2020 a 2021
 • Nová kalendárna zmena, PAM položka a mzdové položky Príprava na atestáciu
 • Rozhodnutie o plate – možnosť zapisovať do čísla rozhodnutia osobné číslo alebo číslo roly
 • Import dát – nová dátová skupina Rola osoby – dovolenka pre import údajov na záložku Rola/ Dovolenky/ Nárok, čerpanie, zostatok
 • Formulárové zostavy – možnosť použiť ako šablónu pdf súbor
 • Užívateľské zostavy – nová dátová skupina Rola osoby – parametre pre potvrdenia
 • Potvrdenie o príjme pre Slovenskú sporiteľňu
 • Rekapitulácie – zmena spôsobu radenia triediacich kritérií

 

Podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

 

 • Účtovníctvo
  • V predlohách tlače pokladničného dokladu sú polia prispôsobené veľkosti textu
 • Fakturácia
  • Záloha je zobrazovaná ako súvisiaci doklad k faktúre
  • Polia Objednávka a Dodací list boli presunuté a ich veľkosť bola zvýšená na 50 znakov
  • Bolo dopracované pole Poznámka


Podrobný popis zmien pre jednoduché účtovníctvo nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

 

 • Účtovníctvo
  • V predlohách tlače pokladničného dokladu sú polia prispôsobené veľkosti textu
 • Fakturácia
  • Bolo dopracované pole Poznámka
 • Notifikácie pre udalosti
  • Zapracované upozornenie na blížiaci sa dátum splatnosti záväzkov

 

Podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu