Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovný program 9.10

Všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk bola 25.11.2019 nasadená nová verzia aplikácie Humanet pre mzdy a personalistiku a účtovníctvo 9.10. 

Online mzdy a personalistika

 

 • Nové vzorové výplatné pásky s využitím funkcie zobrazovania grafu a výberu farby a veľkosti písma v zozname položiek
 • Formulárové zostavy – ďalšie vzorové definície potvrdenia o príjme do banky 
  (ČSOB, PPS, TB)
 • Riadkové a formulárové zostavy – logický výraz, podmienený výraz a suma slovom
 • Možnosť exportovať účtovný doklad do účtovníctva AMULET
 • Nová voľba Evidencia súhlasov s použitím osobných údajov
 • Nová voľba Užívatelia
 • Doplnenie opisu prevodného príkazu vo formáte csv o stĺpec Jedinečný kód položky

 

Podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu

Jednoduché účtovníctvo

 

 • Fakturácia
  • Upozornenie na prepísanie zaúčtovania pri zapisovaní zmeneného dokladu
  • Zobrazovanie čiastkových úhrad pre doklad typu Hotovosť
  • Príznak Vybavené pre Dodací list


Podrobný popis zmien pre jednoduché účtovníctvo nájdete tu

Podvojné účtovníctvo

 

 • Fakturácia
  • Upozornenie na prepísanie zaúčtovania pri zapisovaní zmeneného dokladu
  • Zobrazovanie čiastkových úhrad pre doklad typu Hotovosť
  • Príznak Vybavené pre Dodací list

 

Podrobný popis zmien pre mzdy a personalistiku nájdete tu