Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Online účtovníctvo, mzdy a personalistika, v. 5.0

Online účtovný program

V sobotu 3.1.2015 bola sprístupnená všetkým užívateľom portálu www.humanet.sk nová verzia aplikácií pre mzdy a účtovníctvo.

Novinky v Humanete

V priebehu decembra a začiakom januára bol Humanet rozšírený o veľké množstvo užitočných funkcií.

24.7.365

Zmenili sme spôsob inštalácie nových verzií, takže už nie je potrebné počas inštalácie novej verzie Humanet vypínať. Pre všetkých používateľov Humanetu to znamená, že môžete používať Humanet bez prestávky v režime 24/7/365, t.j. každý deň v roku v ktorúkoľvek dennú aj nočnú hodinu.

Online mzdy a personalistika

 • Kalendár pre rok 2015.
 • Aktualizácia mzdových konštánt od 1.1.2015.
 • Novela Zákona o sociálnom poistení platná od 1.1.2015.
 • Úprava pravidiel prepočtu mzdy pre ukončený pracovný pomer.
 • Zmeny v pracovnom kalendári.
 • Nové mzdové položky a výpočty.
 • Rozšírenie možností spracovania výkazov DDS.
 • Rozšírenie možností importu dochádzky.
 • Rozšírenie možností pre dovolenky.
 • Zavedenie depozitu pre exekúcie.
 • Nové možnosti nastavenia výpočtu zrážok.
 • Nové tarifné tabuľky pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a štátnych zamestnancov platné od 1.1.2015.
 • Oznámenie zamestnanca na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2014.
 • Nové kompatibilné médium pre SEPA platby UniCredit Bank.
 • Zjednodušenie zapisovania zahraničnej adresy.

Online podvojné účtovníctvo

 • Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.
 • Možnosť uloženia prílohy vo forme súboru k dokladu fakturácie a možnosť ich odosielania emailom ako súčasť dokladu fakturácie.
 • Možnosť uloženia prílohy vo forme súboru k dlhodobému aj drobnému majetku.
 • Legislatívne zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015.
 • Zjednodušenie zapisovania zahraničnej adresy.
 • Nové kompatibilné médium pre SEPA platby UniCredit Bank.
 • Kontrola IČ DPH.
 • Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok.

Online jednoduché účtovníctvo

 • Započítanie pohľadávok jednostranným právnym úkonom.
 • Výkaz účtovnej závierky pre podnikateľov v jednoduchom účtovníctve.
 • Možnosť uloženia prílohy vo forme súboru k dokladu fakturácie a možnosť ich odosielania emailom ako súčasť dokladu fakturácie.
 • Možnosť uloženia prílohy vo forme súboru k dlhodobému aj drobnému majetku.
 • Legislatívne zmeny v odpisovaní majetku od 1.1.2015.
 • Zjednodušenie zapisovania zahraničnej adresy.
 • Nové kompatibilné médium pre SEPA platby UniCredit Bank.
 • Kontrola IČ DPH.
 • Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok.

Žiadne nové poplatky

Napriek tomu, že sa Humanet neustále významne rozširuje a vylepšuje, všetky nové funkcie sú k dispozícii všetkým používateľom. Nové funkcie nevyžadujú dokupovanie žiadnych nadštandardných služieb alebo funkcií, takže ich máte všetci okamžite plne k dispozícii.