Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Povinnosti zamestnávateľa, ak zamestnankyňa počas materskej dovolenky nepoberá materské

Povinnosti zamestnávateľa - materská dovolenka

Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorého zamestnankyňa porodila dieťa, ale nemá nárok na dávku materské (nesplnila 270 dní platenia poistného za dva roky)? Aký typ registračného listu a dôvod má uviesť zamestnávateľ? Má to byť zmena alebo prerušenie?

Zamestnávateľ, ktorý poskytol zamestnankyni materskú dovolenku, je povinný Registračným listom FO oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní tieto skutočnosti:

  • typom RLFO zmena začiatok materskej dovolenky
  • typom RLFO zmena skončenie materskej dovolenky

Tieto zmeny zamestnávateľ nahlasuje bez ohľadu na to, či zamestnankyňa má alebo nemá nárok na dávku materské.

Ak zamestnankyňa nemá nárok na dávku materské, je odo dňa pôrodu poberateľkou rodičovského príspevku. Sociálna poisťovňa na svojej stránke upozorňuje, že v tomto prípade obdobie materskej dovolenky nie je obdobím vylúčenia platiť poistné. T.j. pri vyplatení príjmu zamestnávateľ za takúto zamestnankyňu odvedie všetky odvody. Vylúčenie platiť poistné platí pre zamestnávateľa a zamestnanca len v prípade, ak zamestnankyňa poberá dávku materské.

Povinnosti pri rodičovskej dovolenke

Zamestnávateľ preruší poistenie až pri nástupe na rodičovskú dovolenku. Pri vzniku rodičovskej dovolenky je zamestnávateľ povinný Registračným listom FO oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní tieto skutočnosti:

  • typom RLFO zmena začiatok rodičovskej dovolenky
  • typom RLFO zmena skončenie rodičovskej dovolenky
  • typom RLFO prerušenie začiatok rodičovskej dovolenky
  • typom RLFO prerušenie koniec rodičovskej dovolenky

Počas rodičovskej dovolenky má zamestnanec prerušenie povinného poistenia na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.