Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká

Pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká

Pri sprievode dieťaťa nárok na ošetrovné ani nemocenské spravidla nevzniká

Sociálna poisťovňa informovala, že v poslednom období sa vyskytlo viacero žiadostí o ošetrované pre rodiča, ak sprevádza svoje dieťa pri pobyte v zdravotníckom zariadení. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že v čase hospitalizácie maloletého dieťaťa v ústavnom zdravotníckom zariadení je dieťa v starostlivosti personálu, a preto Žiadosť o ošetrovné, prípadne Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti sa spravidla nevystavuje a neuznáva. Sú však aj výnimky.

Ak je však prítomnosť rodiča v zariadení nevyhnutná, napr. na základe odporúčania ošetrujúceho lekára maloletého dieťaťa, môže ústavné zdravotnícke zariadenie sprievodcovi vystaviť Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti s diagnózou Z 76.3. (Zdravá osoba sprevádzajúca chorého), resp. potvrdenie o potrebe ošetrovania v prípade krátkej hospitalizácie na obdobie, kedy je prítomnosť rodiča nevyhnutná. Príslušný ošetrujúci lekár vystaví sprievodcovi aj Potvrdenie o nevyhnutnosti sprievodcu dieťaťa počas pobytu v ústavnej starostlivosti, v ktorom budú uvedené dôvody nevyhnutnosti prítomnosti rodiča počas hospitalizácie chorého dieťaťa. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ide o ojedinelé prípady, ako sú onkologické choroby alebo závažné psychické choroby, preto každý prípad individuálne preveruje.

Zdroj: www.socpoist.sk