Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Prihlasovanie dohodárov do zdravotnej poisťovne

Viete ako správne prihlasovať zamestnanca pracujúceho len na dohodu o pracovnej činnosti alebo dohodu o vykonaní práce do zdravotnej poisťovne?

A ako následne obdobie poistenia zamestnancov zadať v Humanete na záložke Rola / Poistenia / Zdravotné poistenie?

Existujú 3 možnosti prihlasovania dohodárov:

 • Na celé obdobie trvania dohody – zamestnanec pracuje každý deň

  Napr. dohoda vznikla 1.6.2014 a trvá – zamestnanca prihlásite pod kódom 2D na celé trvanie dohody.

 • Dohoda o vykonaní práce

 • Na jednotlivé dni, kedy zamestnanec na dohodu vykonával prácu

  Napr. dohoda vznikla 1.6.2014 a zamestnanec pracoval 10.–11.6.2014, 18.–20.6.2014 a 25.6.2014. – zamestnanca prihlásite a odhlásite len na príslušné dni kódom 2D.

 • Dohoda o vykonaní práce

 • Na posledný deň v mesiaci - u dohodára neviete presne určiť, ktoré dni vykonával prácu

  Napr. dohoda vznikla 1.6.2014, zamestnanec vykonával počas mesiaca prácu, ale neviete presne určiť, ktoré dni – zamestnanca prihlásite na posledný deň v mesiaci kódom 2D.

 • Dohoda o vykonaní práce

  V prípade nasledovne zadaných údajov zamestnanca na záložke Zdravotné poistenie systém vygeneruje za zamestnanca Oznámenie do ZP aj s prislúchajúcim začiatkom, resp. koncom a kódom cez voľbu Personálne údaje / Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP.