Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť II.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť II.

Príjem na účely určenia súm životného minima – časť II.

Vráťme sa k téme životného minima. Chceli by sme nadviazať na článok Príjem na účely určenia súm životného minima – časť I., v ktorom sa uvádzali príjmy, ktoré sa považujú za príjem.

Viete, ktoré príjmy sa naopak za príjmy pre učenia súm životného minima nepovažujú?

Prinášame Vám prehľad podľa § 4 Príjmy Predpisu č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú:

  • jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,
  • peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,
  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
  • jednorazová dávka v hmotnej núdzi,
  • štipendiá,
  • jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu,
  • príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,
  • resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu,
  • vianočný príspevok podľa osobitného predpisu.

Zdroj: Predpis č. 601/2003 Z. z. Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov