Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Novinky systému Humanet august 2012

V sobotu 1. septembra 2012 bude v systéme Humanet sprístupnený update personalistiky, miezd, jednoduchého účtovníctva aj podvojného účtovníctva. Začiatok inštalácie update pre užívateľov VÚC BB bude o 10:00, pre ostatných bude o 20:00. V update Vám prinesieme množstvo noviniek, na ktorých sme pracovali počas prázdnin.

Update
   
Pomoc

Používajte moderný internetový prehliadač

Systém Humanet aj v tomto update aktualizujeme po vizuálnej stránke. Aby ste mohli plne využiť možnosti vylepšeného vzhľadu miezd a účtovníctva odporúčame Vám využívať najnovšiu verziu niektorého z internetových prehliadačov Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Zmeny sú najviditeľnejšie najmä pre užívateľov starších verzií prehliadača Internet Explorer. Ak teda používate Internet Explorer 8 a starší, odporúčame Vám jeho aktualizáciu na verziu 9 alebo prechod na niektorý iný prehliadač.

Pomoc

Mzdy a personalistika

 • Legislatívne zmeny:
  • Aktualizácia číselníkov Kódy odborov vzdelania pre stredné a pre vysoké školy
  • Nové tlačivo štatistiky ÚNP 1-01
  • Nové tlačivo štatistiky V (MPSVR SR) 6-01
 • Úprava vzhľadu niektorých volieb a formulárov.
 • Funkcia individuálneho nastavenia výpočtu náhrady za sviatok u mesačne odmeňovaných zamestnancov.
 • Pridanie nového algoritmu výpočtu pre účely nastavenia PAM položiek ako % minimálnej mzdy.
 • Vytváranie kópií niektorých typov položiek vo voľbe Pomocné dáta PAM.
 • Nová konštanta na zobrazenie/nezobrazenie tlačidla Odstrániť na záložke Zložky mzdy.

Účtovníctvo

 • Úprava editačného formulára dokladov fakturácie.
 • Spresnenie výpočtu celkovej sumy dokladov fakturácie ak všetky položky vychádzajú z ceny s DPH.
 • Denník - filter DPH a filter Partner.
 • Banka a Homebanking - informácie o súčte kreditov a debetov.
 • Ručné generovanie príkazov na úhradu – nové funkcie a vylepšenie.
 • Adresár, Organizácie - úpravy pre nastavenie registračnej povinnosti Osoba zaregistrovaná pre daň podľa §7 a §7a zákona.
 • Jednoduché účtovníctvo - mapa kombinácií kódov DPH a pohybov.
Pomoc

 

Humanet