Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA - Jednotná oblasť platieb v eurách

SEPA predstavuje zoznam krajín, kde je možné zahraničné eurové platby realizovať za rovnakých podmienok ako domáce platby.

Pri platbe z účtu už nebudeme používať naše domáce čísla účtov, ako napríklad 2618151934/1100, ale už budeme aj pri domácich platbách používať tzv. IBAN. IBAN je vlastne Vaše číslo účtu, ale v inom formáte, napríklad SK05 1100 0000 0029 2482 6864.

Na Slovensku bude tento postup platieb fungovať od 1.2.2014. V praxi to znamená, že od tohto dátumu budete zadávať miesto doteraz zaužívaných čísiel účtov IBAN.

Pre ekonomický systém to znamená, že musí implementovať podporu používania IBAN formátu pre čísla účtov. Zároveň musí mať ekonomický systém zapracovaný XML formát, ktorý SEPA definuje pre elektronické platby, pričom tento formát je jednotný pre všetky banky.

Okrem zjednotenia spôsobu platieb doma a do zahraničia prináša SEPA aj ďalšiu výhodu. Nezáleží na tom, v ktorom štáte v priestore SEPA budete mať účet vedený. To znamená, že môžete mať miesto Slovenska svoj účet napríklad v Rakúsku a cez tento realizovať platby za rovnakých podmienok ako na Slovensku.

Krajiny SEPA

Členské krajiny Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP): Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Malta, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Územia považované za súčasť EÚ: Martinik, Guadalupe, Francúzska Guyana, Reunión, Gibraltár, Azory, Madeira, Kanárske ostrovy, Ceuta a Melila, Alandské ostrovy

Krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA: Švajčiarsko, Monako