Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Skúšobná doba

Skúšobná doba

Každý zamestnávateľ by mal pri vytváraní pracovnej zmluvy resp. nástupe nových zamestnancov do svojej spoločnosti myslieť aj na pojem skúšobná doba. Pokiaľ tento pojem nezahrnie písomne do pracovnej zmluvy, potom nie je možné so zamestnancom diskutovať o skúšobnej dobe. Definícia skúšobnej doby a jej špecifikácie sú ukotvené v Zákonníku práce.

Prinášame Vám prehľad § 45 Skúšobná doba.

V pracovnej zmluve možno dohodnúť skúšobnú dobu, ktorá je najviac tri mesiace, a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, je najviac šesť mesiacov. Skúšobnú dobu nemožno predlžovať.

Skúšobná doba sa predlžuje o čas prekážok v práci na strane zamestnanca.

Skúšobná doba sa musí dohodnúť písomne, inak je neplatná.

Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.

Samozrejme v Humanete je možné u zamestnanca zadávať údaj skúšobnej doby. Tento údaj je evidenčný a zaznamenáva sa na záložke Rola/Identifikácia/Základné údaje, okienka Skúšobná doba a Ukončenie skúšobnej doby.