Efektívne sledovanie obchodného prípadu

Efektívne sledovanie obchodného prípadu

Viete komu ste poslali akú cenovú ponuku, či ste tovar dodali a vyfakturovali? Stalo sa vám, že vám obchodný partner reklamoval, že ste mu predali tovar za inú ako dohodnutú cenu?

Čím viac obchodných partnerov máte a čím viac individuálne k nim pristupujete, tým je sledovanie jednotlivých obchodných prípadov ťažšie. Ak však máte správny ekonomický softvér, môže to byť oveľa jednoduchšie.

Fakturácia a odbyt

Ekonomický systém Humanet obsahuje v podvojnom aj jednoduchom účtovníctve modul Fakturácia a odbyt, ktorý uľahčuje komunikáciu s obchodnými partnermi a individualizáciu jednotlivých obchodných vzťahov.

Tento modul neslúži iba ako jednoduchá online fakturácia. Dokáže vám zabezpečiť spájanie všetkých dokladov, ktoré sú spojené s konkrétnym obchodným prípadom. V praxi to môže fungovať napríklad nasledovne.

Potenciálny zákazník vás osloví, aby ste mu vypracovali cenovú ponuku. Priamo v ekonomickom softvéri Humanet vypracujete cenovú ponuku a odošlete ju emailom. Zákazník vám odpovie, že ak by ste ceny mierne znížili, tak to zoberie. Z prvej cenovej ponuky vytvoríte súvisiaci doklad a tak vznikne úplne nová cenová ponuka a v nej ceny upravíte. Takto upravenú ponuku zákazník potvrdí.

Následne z odsúhlasenej cenovej ponuky vytvoríte zálohovú faktúru. Samozrejme využijete opäť funkciu na vytvorenie súvisiace dokladu, takže vyfakturujete presne to, čo zákazník odsúhlasil. Keď ju zákazník uhradí, vytvoríte dodací list a daňový doklad. Všetko odošlete zákazníkovi.

V prípade reklamácie a vrátenia dodaného tovaru, vytvoríte rovnakým spôsobom aj dobropis.

U každého dokladu máte istotu, že ste sa nepomýlili, keďže všetky sa vytvárajú ako kópia predchádzajúceho dokladu a nič teda neostáva na vašich pleciach. Nič nemusíte opakovane znovu zadávať ručne.

Kedykoľvek neskôr sa môžete na každý obchodný prípad pozrieť a vidíte aké doklady a kedy ste vystavili. Ak je to potrebné, jedným klikom môžete všetky potrebné doklady znovu zákazníkovi odoslať emailom.

Všetko je ihneď v učtovníctve

Všetky daňové doklady máte ihneď v účtovníctve správne zaúčtované, keďže celý modul Fakturácia a odpyt je súčasťou účtovníctva. Už žiadne odosielanie faktúr účtovníčke alebo čakanie na vystavenie faktúry od účtovníčky. Obchodník komunikuje so zákazníkom a vytvorí všetky potrebné doklady. Účtovníčka všetky vytvorené doklady vidí a môže skontrolovať ich správnosť zaúčtovania.

Nemusíte nastavovať žiadne prepojenie medzi fakturáciou a účtovníctvom a samozrejme ani nemusíte za toto prepojenie nič platiť. S Humanetom máte všetko pokope a online kedykoľvek a odkiaľkoľvek prostredníctvom internetu.