Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Staré vs. nové účtovné obdobie

Staré vs. nové účtovné obdobie

Konečne ste dokončili uzávierku účtovníctva a zbavili ste sa prepínania medzi starým a novým rokom. Aj vás otravuje neustále prepínanie medzi novým a starým rokom počas spracovania ročnej účtovnej závierky a daňového priznania?

Klasický účtovný program vytvára pre každý účtovný rok novú účtovnú evidenciu. Programátori a účtovné firmy ju volajú databáza. Takto sa jednoducho oddelia dáta jedného účtovného obdobia od druhého.

Keď potom spracovávate účtovnú závierku, musíte mať otvorený starý rok. Ak chcete nahodiť novú faktúru alebo doklad, musíte sa z databázy starého roku zasa prepnúť do novej. Dá sa na to zvyknúť, ale zdržiava to pri práci.

Ak chcete porovnať údaje napríklad za prvý polrok starého roku a prvý polrok nového roku, prípadne načítať do nejakej zostavy údaje aj zo starého a z nového roku, potom máte smolu. Nedá sa to. Ak by ste chceli nebodaj načítať údaje za dva, tri, či viac rokov súčasne, tak to už je úplne nemožné.

Konzistentné účtovníctvo

Ak chcete mať dostupné informácie za všetky spracované účtovné obdobia bez nutnosti prepínania období, potom je najvyšší čas vymeniť starý účtovným program za nový a moderný, ktorý vám takéto obmedzenia nebude klásť.

Prejdite na účtovný program Humanet. Ten nevytvára pre každé účtovné obdobie novú databázu. Všetky údaje sú stále v jednom dátovom zdroji, takže ich porovnávanie a zobrazovanie je veľmi jednoduché. Žiadne prepínania a obmedzenia vás tu nečakajú.

Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je účtovný program Humanet účtovníci radi používajú.