Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Virtuálna registračná pokladnica

Virtuálna registračná pokladnica

V novele zákona 289/2008 Z.z. o používaní registračnej pokladnice sa zaviedol nový pojem „virtuálna registračná pokladnica“.

Od 1.4.2015 budú môcť podnikatelia evidovať tržby nielen cez elektronickú registračnú pokladnicu ale aj cez virtuálnu registračnú pokladnicu.

Virtuálnou registračnou pokladnicou sa rozumie prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR na jeho webovom sídle komunikujúce prostredníctvom koncového zariadenia (počítač, tlačiareň...). Virtuálna registračná pokladnica bude bezplatne on-line prístupná.

Podnikatelia sa teda budú môcť rozhodnúť či budú používať ERP alebo virtuálnu registračnú pokladnicu. Avšak virtuálnu registračnú pokladnicu budú môcť využívať len tí podnikatelia, ktorí za mesiac vydajú menej ako 1000 pokladničných bločkov.

Podnikatelia, ktorí už majú povinnosť používať ERP alebo tí, ktorým vznikne povinnosť používať ERP do 31.3.2015 budú môcť používať virtuálnu registračnú pokladnicu až od 1.1.2016.