Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013

Výpočet minimálnej mzdy 2012 a 2013, doplatku do minimálnej mzdy a ďalších súvisiacich mzdových výpočtov v online mzdovom programe je samozrejmosťou.

Mzdový program Humanet vie aká je aktuálna výška minimálnej mzdy, či už je pracovník odmeňovaný mesačnou mzdou alebo hodinovou. Výpočet minimálnej mzdy je vždy aktuálny. Nemusíte sa starať o aktualizáciu výšky minimálnej mzdy pri zmene legislatívy. Túto aktualizáciu zabezpečuje program automaticky, takže máte istotu, že vždy prebehne výpočet mzdy legislatívne správne s ohľadom na pravidlá minimálnej mzdy.

Výška minimálnej mzdy závisí od viacerých faktorov. Závisí od druhu pracovnoprávneho vzťahu, od spôsobu odmeňovania zamestnanca, závisí od percenta úväzku pracovného pomeru, závisí od stupňa náročnosti práce. Všetky tieto informácie berie mzdový program pri výpočte mzdy do úvahy. Pokiaľ mzda zamestnanca nedosiahne výšku minimálnej mzdy, tak program vypočíta doplatok do minimálnej mzdy a užívateľa na túto skutočnosť upozorní.

Doplatok do minimálnej mzdy je iba jednou z mzdových položiek, ktoré sú ovplyvnené aktuálnou výškou minimálnej mzdy. Od stanovenej minimálnej mzdy závisia aj iné údaje ako napríklad minimálne odvody na zdravotné a sociálne poistenie. Podobne ako minimálna mzda sa mení aj životné minimum a aj toto program uplatňuje. Typickým príkladom je výpočet exekúcie, ktorej výšku mzdový program Humanet dokáže vypočítať automaticky so zohľadnením príslušného životného minima.

Pri výpočte mzdy v mzdovom programe Humanet sa nemusíte starať o aktuálnosť mzdových konštánt pre minimálnu mzdu a životné minimum. S online mzdovým programom Humanet už sa nemusíte starať o sťahovanie a inštalovanie aktualizácií programu. Túto starosť rieši za Vás priamo program, vďaka jeho online architektúre. Vy tak máte vždy istotu, že mzda a všetky náležitosti sú spracované podľa platnej legislatívy.

Skvelou vlastnosťou je aj fakt, že online mzdový program Humanet obsahuje vývoj legislatívy od roku 2007, takže ak sa rozhodnete spätne spracovať mzdy za rok 2012 alebo aj ďalej, tak máte istotu, že aj za tieto roky bude minimálna mzda a aj všetko ostatné vypočítané podľa legislatívy, ktorá platila v tom období za aké mzdy počítate.