Výška DPH v jednotlivých krajinách EU

Sadzba DPH sa v jednotlivých krajinách Európskej únie líši. Spoločným znakom však ostáva rozdelenie na vyššiu a nižšiu sadzbu DPH.

Najvyššie DPH zo štátov EU má Maďarsko, kde bežná DPH je až 27%. Najnižšiu DPH má Luxembursko, kde bežná DPH je len 15%. Všetky štáty (okrem Dánska) majú aj nižšiu sadzbu DPH a niektoré krajiny majú aj niekoľko nižších sadzieb. Nižšie sadzby DPH sú najčastejšie na jedlo, knihy, lieky, zdravotníctvo, hotely, reštaurácie, spoločenské podujatia, cestovanie, ...

V tabuľke je vidno aké sadzby DPH majú v jednotlivých krajinách únie. Sadzby DPH sú pre rok 2014. Tabuľka je zoradená od najvyššej štandartnej dane po najnižšiu.

Krajina štandartná nižšia najnižšia
Maďarsko 27% 18% 5%
Chorvátsko 25% 13%
Dánsko 25%
Švédsko 25% 12% 6%
Fínsko 24% 14% 10%
Rumunsko 24% 9% 5%
Grécko 23% 13% 6,5%
Írsko 23% 13,5% 9%; 4,8%; 0%
Poľsko 23% 8% 5%
Portugalsko 23% 13% 6%
Taliansko 22% 10% 4%
Slovinsko 22% 9,5%
Česko 21% 15%
Belgicko 21% 12% 6%
Lotyšsko 21% 12%
Litva 21% 9% 5%
Holandsko 21% 6%
Španielsko 21% 10% 4%
Rakúsko 20% 10%
Bulharsko 20% 9%
Estónsko 20% 9%
Francúzsko 20% 10% 5,5%; 2,1%
Slovensko 20% 10%
Veľká Británia 20% 5% 0%
Nemecko 19% 7%
Cyprus 19% 9% 5%
Malta 18% 7% 5%; 0%
Luxembursko 15% 6% 3%