Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zamestnanci s odvodovou úľavou

Dňa 28.11.2013 (vo štvrtok) v odpoludňajších hodinách Sociálna poisťovňa za slala informáciu o novej štruktúre mesačného výkazu poistného s údajmi zamestnancov s odvodovou úľavou (dlhodobo nezamestnaní).

Podľa týchto informácií, zamestnávateľ, ktorý v novembri 2013 nemusí do mesačného výkazu poistného na sociálne poistenie uviesť kód zamestnanca 14 (ZECDN), môže výkaz odovzdať v pôvodnej štruktúre.

Zamestnávateľ, ktorý do mesačného výkazu poistného musí uviesť kód zamestnanca 14 (ZECDN), musí výkaz odovzdať v novej štruktúre.

Vzhľadom na neskoré doručenie týchto informácií zo Sociálnej poisťovne a nutnosť ich zapracovania do Humanetu, nebude update systému Humanet realizovaný v pôvodne plánovanom termíne, t.j. sobota 30.11.2013.

Update systému Humanet bude realizovaný o týždeň neskôr, t.j. sobota 7.12.2013.

V prípade, že ste zamestnali v novembri 2013 dlhodobo nezamestnaného zamestnanca, potom vykonajte spracovanie výkazu do Sociálnej poisťovne až po sprístupnení novej verzie systému Humanet, ktorej inštalácia bude vykonaná v sobotu 7.12.2013.