Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Zdieľanie účtovníctva

Zdieľanie účtovníctva

Online účtovníctvo je ideálnym nástrojom na zdieľanie účtovníctva medzi podnikateľom a účtovníkom.

Podnikateľ môže jednoduchšie operácie, ako napríklad vystavenie faktúry, urobiť sám. Účtovník potom faktúru správne zaúčtuje.

Ako ale zabezpečiť spracovanie a zaúčtovanie všetkých ostatných dokladov? Prijaté faktúry, bločky z nákupov a pod.

Evernote scannable

Evernote scannable je výborná bezplatná aplikácia. Funguje ako mobilný scaner. Umožní vám rýchlo a jednoducho naskenovať pomocou mobilu akýkoľvek doklad a odoslať ho účtovníkovi. Výhodou je veľmi jednoduché ovládanie, automatické zaostrovanie a orezanie.

Ihneď pri nákupe si pomocou tejto apky doklad odfotíte a jedným kliknutím ho odošlete svojmu účtovníkovi. Ten bude mať všetky doklady ihneď k dispozícii a môže ich ihneď zaúčtovať. Neskôr, na konci mesiaca, odnesiete originály dokladov účtovníkovi osobne alebo ich odošlete poštou.

Vaše účtovníctvo bude vždy aktuálne a kedykoľvek sa môžete pozrieť ako sa vám po účtovnej stránke darí.

Viac o Evernote Scannable zistíte na stránkach https://evernote.com/products/scannable/.