Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Živnostníci, ak chcete dávku v nezamestnanosti, nezabudnite sa dobrovoľne poistiť

Živnostníci, ak chcete dávku v nezamestnanosti, nezabudnite sa dobrovoľne poistiť

Živnostníci, ak chcete dávku v nezamestnanosti, nezabudnite sa dobrovoľne poistiť

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a iné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že po ukončení činnosti nemajú automaticky nárok na dávku v nezamestnanosti. Tú môžu dostať len v prípade, že popri podnikaní boli buď zamestnaní, alebo si platili dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti. Podmienkou na priznanie dávky živnostníkovi je totiž najmenej 730 dní poistenia v nezamestnanosti v posledných troch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie na príslušnom úrade práce a dobrovoľné poistenie zaplatené v stanovenej lehote a sume.

Na dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti sa môže prihlásiť SZČO, ktorá je povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistená, prostredníctvom Registračného listu FO. SZČO, ktorá nie je povinne poistená na tieto druhy poistenia, sa Registračným listom FO môže prihlásiť len spolu s dobrovoľným dôchodkovým a dobrovoľným nemocenským poistením. Spolu s prihláškou doručí pobočke Sociálnej poisťovne v mieste bydliska aj vyplnené Vyhlásenie dobrovoľne poistenej osoby. Dobrovoľné poistenie vzniká najskôr dňom podania prihlášky a zaniká dňom odhlásenia z dobrovoľného poistenia podaním odhlášky. Na toto poistenie nie je možné sa prihlásiť ani odhlásiť spätne.

Podrobnosti o podmienkach a výške dávky v nezamestnanosti nájdete na webe Sociálnej poisťovne v časti Poistenie v nezamestnanosti, informácie o dobrovoľnom poistení sa dozviete v časti Dobrovoľne poistení.

Zdroj: Sociálna poisťovňa