Elektronické podpisovanie zmlúv

V rámci optimalizácie obchodných procesov rozširujeme projekt Elektronického podpisovania zmlúv a s nimi súvisiacich dokumentov aj pre zákazníkov systému Humanet. Elektronické podpisovanie dokumentácie umožní zefektívniť a urýchliť proces podpisu zmluvnej dokumentácie a zároveň prispeje k odbúraniu nákladov spojených s ich distribúciou.

Elektronické podpisy spĺňajú zákonom stanované podmienky, sú bezpečné a overiteľné.


Ako bude fungovať elektronické podpisovanie dokumentov prostredníctvom platformy Adobe Sign?


  • Jedna zo zmluvných strán musí mať zakúpenú licenciu pre program Adobe Sign, a to sme MY.
  • Stiahnite Dohodu o uzatváraní zmlúv v elektronickej forme (tu), vyplňte údaje označené hranatými zátvorkami. Podpísanú dohodu v dvoch vyhotoveniach zašlite na adresu našej spoločnosti (ak bude dohodu podpisovať splnomocnená osoba, je potrebné doložiť sken úradne overeného splnomocnenia). Po obdržaní a podpise našou stranou Vám jedno vyhotovenie zašleme späť.
  • Ak ešte nedošlo k uzatvoreniu GDPR zmluvy, po podpise Dohody o uzatváraní zmlúv v elektronickej forme Vás vyzveme k uzatvoreniu GDPR zmluvy cez Adobe Sign.
  • Po kliknutí na nami zaslaný odkaz sa otvorí stránka aplikácie Adobe Sign s dokumentom na podpis. Podpis dokumentu je možné zrealizovať viacerými spôsobmi, od jednoduchého zadania mena a priezviska, cez nakreslenie podpisu, nahranie obrázka alebo prostredníctvom mobilného telefónu (na Vami zvolené číslo bude preposlaný odkaz, prostredníctvom ktorého je možné sa podpísať priamo vo Vašom mobilnom zariadení).
  • Po pridaní podpisu na všetky podpisové strany a potvrdení podpisu kliknutím na odkaz „Kliknutím podpíšte“ bude dokument konkrétnym signatárom podpísaný.
  • Po podpise dokumentu všetkými osobami zodpovednými za jeho podpis, je k dokumentu pripojený Certifikát Adobe Sign a finálny dokument je zaslaný e-mailom všetkým podpisovateľom.

V prípade Vašich otázok nás neváhajte kontaktovať na adrese gdpr@hour.sk alebo info@humanet.sk.

Štandardný návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 3 GDPR 

(ak ste v právnom postavení prevádzkovateľa a my sprostredkovateľa)

Stiahnuť zmluvu

Štandardný návrh zmluvy podľa čl. 28 ods. 4 GDPR 

(ak ste v právnom postavení sprostredkovateľa a my ďalšieho sprostredkovateľa)

Stiahnuť zmluvu