Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Adresa, účet, kontakty organizácie

Návod

Formulár Adresa, účet, kontakty organizácie vo voľbe Základné nastavenia/ Užívateľské nastavenia slúži na zadanie ďalších identifikačných údajov organizácie, ktoré sa zapisujú do výkazov ako je adresa sídla organizácie, číslo účtu organizácie, meno a hlavné kontakty (telefón a e-mail) na zástupcu organizácie, a na osobu, ktorá spracováva výkazy (Kontakt pre mzdy a personalistiku).


Ďalej: Nastavenie konštánt

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej