Podpora

Kľúčové slovo: 

Exekúcie

(10)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Mzdové položky v systéme Humanet

PDF

Príručka popisuje použitie jednotlivých mzdových položiek v systéme Humanet

Čítať ďalej

Príklady výpočtu výživného a exekučných zrážok

PDF

Príručka popisuje postupy výpočtu výživného a exekučných zrážok a ich správne zadanie v systéme Humanet

Čítať ďalej

Zákony pre ľudí

Dôležité zákony pre prácu s personálnou, mzdovou i účtovnou agendou

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Kalkulačka na výpočet exekúcií a výživného

XLSX

Kalkulačka na výpočet sumy 1/3 a 2/3 exekúcie zadaním čistej mzdy a počtu vyživovaných osôb u bežného zamestnanca, a u zamestnanca, ktorý je poberateľom dôchodku

Čítať ďalej

Ako správne zadať prednostnú zrážku

PDF

Ako správne zadať prednostnú zrážku v systéme Humanet

Čítať ďalej

Ako správne zadať neprednostnú zrážku

PDF

Ako správne zadať neprednostnú zrážku v systéme Humanet

Čítať ďalej

Ako správne zadať bežné výživné

PDF

Ako správne zadať bežné výživné v systéme Humanet

Čítať ďalej

Ako správne zadať dlžné výživné

PDF

Ako správne zadať dlžné výživné v systéme Humanet

Čítať ďalej