Podpora

Filtrovanie PP končiacich v najbližšom mesiaci

Návod XML

Potrebujete informáciu o tom, ktorým zamestnancom s pracovným pomerom uzatvoreným na dobu určitú skončí pracovný pomer po viac ako 10 dňoch a najneskôr po 31 dňoch?

Nadefinujte si filter na roliach s týmto zoznamom podmienok:

Ak je aktuálny dátum napríklad 22.9.2016, zobrazia sa záznamy, ktoré majú zadanú dobu trvania pracovného pomeru ako určitú a v ktorých je dátum v políčku Ukončenie PPV od 3.10.2016 do 21.10.2016.


Ak si chcete naimportovať nami nadefinovaný filter pre zobrazovanie pracovných pomerov s dohodnutou dobou určitou, ktorých trvanie sa končí najbližších 31 dní, súbor XML stiahnete nižšie.

Podobné články a návody

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Čítat ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Čítat ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Čítat ďalej