Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Hľadanie textu vo formulári

Neviete nájsť na formulári niektorej evidencie Humanetu konkrétne políčko? Použite funkciu internetového prehliadača hľadať reťazec

Čítať ďalej

Používanie viacerých okien Humanetu

Potrebujete naraz vidieť viacero okien Humanetu? Potrebujete naraz vidieť personalistiku aj mzdy? Žiadny problém

Čítať ďalej

Pridanie novej obce do číselníka Regióny

Potrebujete pridať chýbajúcu obec do políčka Obec napríklad v adrese zamestnanca v mzdovom programe

Čítať ďalej

Filtrovanie zostáv v zozname Tlačové zostavy

Vytvorili ste si množstvo zostáv a potrebujete si sprehľadniť ich zoznamy? Môžete si ich zobrazovať po skupinách.

Čítať ďalej

Tlačové zostavy na tablete a smartfóne

Väčšina zostáv sa v Humanete generuje vo formáte PDF. Na ich zobrazenie potrebujete mať inštalovaný príslušný program.

Čítať ďalej

Úprava verejnej zostavy

Potrebujete upraviť definíciu verejnej univerzálnej riadkovej zostavy alebo importu dát?

Čítať ďalej