Podpora

Moduly systému Humanet

Návod

Systém Humanet v súčasnej dobe ponúka užívateľom viacero modulov. Moduly Správa systému, Základné nastavenia, Personálne údaje, Spracovanie miezd, Pomocné dáta PAM a Úkolové mzdy sú základnými modulmi, ktoré užívateľ dostane k dispozícii potom, ako si pridá vo svojej registrácii novú databázu.

Ostatné moduly sa užívateľovi poskytnú na základe požiadavky na spoločnosť HOUR, spol. s r.o. Užívateľská príručka – mzdy a personalistika popisuje funkcionalitu základných modulov. K ostatným modulom sú v súčasnej dobe dostupné v časti Podpora/ Príručky samostatné príručky k modulom Agentúrne zamestnávanie, Vzdelávanie zamestnancov a Sociálny fond.


POZRITE TIEŽ

Moduly systému Humanet

Podobné články a návody

Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Čítat ďalej

Vzdialená podpora

Čítat ďalej