Prejsť na predchádzajúcu verziu stránky humanet.sk

Podpora

Zrážky pre jednu DDS na viac účtov

Je možné v systéme Humanet zadať v jednej DDS bankové účty viacerých príspevkových fondov?

Čítať ďalej

Export a import filtrov

Využite predpripravené filtre a naimportujte si ich do vlastnej databázy, prípadne svoj filter poskytnite aj ďalším užívateľom.

Čítať ďalej

Filtrovanie dohôd

Potrebujete zistiť, koľko máte uzatvorených dohôd o vykonaní práce z celkového počtu uzatvorených pomerov

Čítať ďalej

Filtrovanie PP končiacich v najbližšom mesiaci

Potrebujete informáciu o tom, ktorým zamestnancom s pracovným pomerom uzatvoreným na dobu určitú skončí pracovný pomer po viac ako 10 dňoch a najneskôr po 31 dňoch

Čítať ďalej

Filtrovanie PP končiacich v najbližšom mesiaci

Potrebujete informáciu o tom, ktorým zamestnancom s pracovným pomerom uzatvoreným na dobu určitú skončí pracovný pomer po viac ako 10 dňoch a najneskôr po 31 dňoch

Čítať ďalej

Filtrovanie pracovných pomerov podľa dátumu

Potrebujete vyhľadať pracovné pomery, ktoré vznikli a zanikli v presne definovanom období?

Čítať ďalej

Vyfiltrovanie sociálneho a zdravotného poistenia

XML

Potrebujete hromadne skontrolovať údaje na záložkách Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie?

Čítať ďalej

Import a export prístupovej skupiny

XML

Potrebujete niektorému užívateľovi s prístupom do vašej databázy obmedziť prístupové práva? Naimportujte si niektorú z nami pripravených definícií prístupových skupín a túto užívateľovi priraďte namiesto prednastavenej skupiny Administrator. Stiahnite si XML súbor definície prístupovej skupiny a uložte na disk: Povolený vstup len do voľby Personálne údaje/ Osoby, Rola, súbor…

Čítať ďalej

Preplácanie sviatku priemerom

Preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok priemerom?

Čítať ďalej

Pridanie príplatku do mzdy

Neviete ako pridať zamestnancovi do mzdy mzdu a príplatok za nadčas? Príklad zobrazuje postup pridania mzdy a príplatku za nadčas s nižším percentom.

Čítať ďalej