Podpora

Kľúčové slovo: Daň
Kategória: 

Mzdový poradca (9)

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Kalkulačka na výpočet nezdaniteľných častí základu dane 2022

XLSX

Pomôcka k ročnému zúčtovaniu dane za rok 2022

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Variabilné symboly pre daň - mzdy

PDF

Popis a príklady tvorby variabilných symbolov pre platby daní od 1.1.2012

Čítať ďalej

Zdanenie bezúročnej pôžičky

PDF

Keď zamestnávateľ poskytol zamestnancovi bezúročnú pôžičku, je toto zvýhodnenie u zamestnanca príjmom a podlieha zdaneniu?

Čítať ďalej

Navýšenie nepeňažného plnenia podľa prílohy č. 6 ZDP

XLSX

Pomôcka, ktorá vysvetľuje postup výpočtu navýšeného nepeňažného plnenia podľa prílohy 6 Zákona o dani z príjmov

Čítať ďalej

Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017

PDF

Prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, ktorá sa má použiť pri výpočte

Čítať ďalej