Podpora

Kľúčové slovo: Sociálne poistenie
Kategória: 

Mzdový poradca (11)

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Platenie odvodov

XLSX

Pomôcka na kontrolu správnosti počítaného rozsahu poistného na sociálne a zdravotného poistenie.

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Maximálny denný vymeriavací základ

PDF

Maximálny denný vymeriavací základ pri výpočte náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti

Čítať ďalej

Rozhodujúce obdobie pre denný vymeriavací základ

PDF

Určovanie rozhodujúceho obdobia pre výpočet denného vymeriavacieho základu

Čítať ďalej

Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017

PDF

Prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, ktorá sa má použiť pri výpočte

Čítať ďalej

Prehľad záznamov do RLFO

PDF

Prehľad záznamov do RLFO a ich spôsob načítania v systéme Humanet

Čítať ďalej

Zoznam kódov typov zamestnancov na sociálne poistenie

Zoznam kódov typov zamestnancov používaných v registračnom liste FO, mesačnom výkaze poistného a príspevkov a výkaze poistného a príspevkov na sociálne poistenie

Čítať ďalej