Podpora

Kľúčové slovo: Zdravotné poistenie
Kategória: 

Mzdový poradca (12)

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Prehľad histórie vybraných mzdových konštánt za roky 2009-2019

XLSX

Vývoj súm mzdových konštánt vstupujúcich do výpočtu miezd a ročného zúčtovania dane od roku 2009.

Čítať ďalej

Platenie odvodov

XLSX

Platenie odvodov v. 07/2018

Čítať ďalej

Odvody zamestnanca s odvodovou úľavou

XLSX

Platenie odvodov za zamestnanca s odvodovou úľavou

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Prehľad kódov do oznámenia ZP

PDF

Prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného na ZP a ich spôsob načítania v systéme Humanet

Čítať ďalej

Oznámenie zamestnávateľa o zmene platiteľa poistného na zdravotné poistenie

PDF

Príklady z praxe a ich spracovanie v systéme Humanet

Čítať ďalej

Vzorový import údajov na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie

DOCX XLSX XML

Máte veľa dohodárov, ktorým ručne pridávate údaje na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie? Využite funkciu hromadného importu údajov na túto záložku. V súbore zip na stiahnutie je popis ako postupovať, pripravená vzorová definícia importu Humanet ako xml súbor, a vzorový xlsx importný súbor na zadanie údajov

Čítať ďalej