Podpora

Kľúčové slovo: Zdravotné poistenie
Kategória: 

Mzdový poradca (9)

Mesačné povinnosti

PDF

Komu, ako a kedy - prehľad mesačných povinností mzdovej účtovníčky po ukončení spracovania miezd

Čítať ďalej

Ostatné povinnosti - mzdy

PDF

Komu, ako a kedy – prehľad štvrťročných a ročných povinností mzdovej účtovníčky

Čítať ďalej

Mzdové konštanty

PDF

Prehľad základných mzdových konštánt – suma minimálnej mzdy, sumy minimálnych mzdových nárokov, maximálne vymeriavacie základy, suma daňového bonusu, suma nezdaniteľnej časti základu dané a iné mzdové konštanty

Čítať ďalej

Platenie odvodov

XLSX

Platenie odvodov v. 07/2018

Čítať ďalej

Dane a odvody za ceny a výhry od 1.1.2014

PDF

Prehľad legislatívy upravujúcej zdaňovanie a odvody z ceny a výhry prijatej zamestnancov v súťaži vyhlásenej zamestnávateľom. Súčasťou pomôcky je aj prehľad mzdových položiek, ktoré pre tieto plnenia môžete použiť v systéme Humanet.

Čítať ďalej

Prehľad kódov do oznámenia ZP

PDF

Prehľad kódov do oznámenia zamestnávateľa pri zmene platiteľa poistného na ZP a ich spôsob načítania v systéme Humanet

Čítať ďalej

Vzorový import údajov na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie

DOCX XLSX XML

Máte veľa dohodárov, ktorým ručne pridávate údaje na záložku Rola/ Poistenia/ Zdravotné poistenie? Využite funkciu hromadného importu údajov na túto záložku. V súbore zip na stiahnutie je popis ako postupovať, pripravená vzorová definícia importu Humanet ako xml súbor, a vzorový xlsx importný súbor na zadanie údajov

Čítať ďalej

Prehľad daňových a odvodových povinností pri vyplácaní dividend v roku 2017

PDF

Prehľad legislatívnych pravidiel pri vyplácaní dividend (podielov na zisku) v roku 2017 za účtovné obdobia od roku 2003 aj s uvedením mzdovej položky, ktorá sa má použiť pri výpočte

Čítať ďalej

Zoznam zdravotných poisťovní

XLSX

Prehľad internetových stránok zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Čítať ďalej