Podpora

Kľúčové slovo: 

Nastavenia

(16)

Personalistika a mzdy - I. časť

PDF

I. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov od zadania údajov zamestnanca až po spracovanie miezd

Čítať ďalej

Personalistika a mzdy - II. časť

PDF

II. časť užívateľskej príručky s podrobným popisom postupov definovania a spracovania výstupných zostáv, importu dát a importu dochádzky

Čítať ďalej

Podvojné účtovníctvo - všeobecná časť

PDF

Užívateľská príručka pre podvojné účtovníctvo v programe HUMANET

Čítať ďalej

Používanie viacerých okien Humanetu

Návod

Potrebujete naraz vidieť viacero okien Humanetu? Potrebujete naraz vidieť personalistiku aj mzdy? Žiadny problém

Čítať ďalej

Farebná schéma Humanetu

Návod

Možnosť nastaviť si inú farebnú schému, napr. modrú alebo oranžovú

Čítať ďalej

Užívateľský profil

Návod

Vo voľbe môžete okrem iného nastaviť posielanie notifikačného e-mailu pri prihlasovaní

Čítať ďalej

Užívateľský profil - Prostredie

Návod

Na záložke môžete okrem iného nastaviť zobrazovanie tlačových výstupov v samostatnom okne prehliadača

Čítať ďalej

Užívateľský profil - Obdobie spracovania

Návod

Nastavenie na záložke má vplyv na spôsob historického uloženia údajov a ich zobrazovanie v module Personálne údaje a Spracovanie miezd

Čítať ďalej

Užívateľský profil - Nastavenie farieb

Návod

Záložka s funkciou pre nastavenie farebného odlíšenia záznamu v zozname rolí

Čítať ďalej

Užívateľský profil - Spracovávaná organizácia

Návod

Nastavenie na záložke je určené len pre databázy s viacerými organizáciami typu Humanet

Čítať ďalej