Podpora

Prvé prihlásenie do systému, zadanie základných údajov organizácie

Návod

Pri prvom prihlásení do systému sa užívateľovi otvorí uvítací formulár

Čítať ďalej

Všeobecná orientácia v module Mzdy a personálne údaje

Návod

Krátky prehľad obsahu volieb modulu Mzdy a personálne údaje

Čítať ďalej

Pridanie nového zamestnanca

Návod

Pridanie údajov nového zamestnanca do evidencie Osoba a Rola

Čítať ďalej

Turnus

Návod

Pri vytvorení nového mzdového kalendára je prvým krokom vytvorenie turnusu.

Čítať ďalej

Obraz turnusu

Návod

Pri vytvorení nového mzdového kalendára je druhým krokom vytvorenie obrazu turnusu

Čítať ďalej

Zrážky pre jednu DDS na viac účtov

Návod

Je možné v systéme Humanet zadať v jednej DDS bankové účty viacerých príspevkových fondov?

Čítať ďalej

Filtrovanie dohôd

Návod

Potrebujete zistiť, koľko máte uzatvorených dohôd o vykonaní práce z celkového počtu uzatvorených pomerov ?

Čítať ďalej

Filtrovanie PP končiacich v najbližšom mesiaci

Návod XML

Potrebujete informáciu o tom, ktorým zamestnancom skončí pracovný pomer v najbližšom mesiaci?

Čítať ďalej

Filtrovanie pracovných pomerov podľa dátumu

Návod

Potrebujete vyhľadať pracovné pomery, ktoré vznikli a zanikli v presne definovanom období?

Čítať ďalej

Vyfiltrovanie sociálneho a zdravotného poistenia

Návod XML

Potrebujete hromadne skontrolovať údaje na záložkách Sociálne poistenie a Zdravotné poistenie? Tu si stiahnite 5 preddefinovaných filtrov na roliach.

Čítať ďalej