Podpora

Preplácanie sviatku priemerom

Návod

Preplácate mesačne odmeňovaným zamestnancom sviatok priemerom?

Čítať ďalej

Pridanie príplatku do mzdy

Návod

Neviete ako pridať zamestnancovi do mzdy mzdu a príplatok za nadčas? Príklad zobrazuje postup pridania mzdy a príplatku za nadčas s nižším percentom.

Čítať ďalej

Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Návod

Neviete ako správne zadať údaje hodinovo odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom?

Čítať ďalej

Dohoda - zadanie údajov hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Návod

Neviete ako správne zadať údaje hodinovo odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom?

Čítať ďalej

Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom

Návod

Neviete ako správne zadať údaje mesačne odmeňovaného dohodára s pravidelným príjmom?

Čítať ďalej

Dohoda - zadanie údajov mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom

Návod

Neviete ako správne zadať údaje mesačne odmeňovaného dohodára s nepravidelným príjmom?

Čítať ďalej

Vytvorenie pravidelného 5-dňového pracovného kalendára

Návod

Funkcia automatického vytvorenia turnusu s 5 dňami pravidelného pracovného kalendára

Čítať ďalej

Skrátený pracovný úväzok

Návod

Pracuje zamestnanec na skrátený pracovný úväzok, napr. 1 h týždenne, a neviete ako správne zadať jeho údaje do systému Humanet?

Čítať ďalej

Mzdový kalendár učiteľa

Návod

Príklad výpočtu úväzku učiteľa s dvoma pracovnými pomermi a vytvorenie príslušného mzdového kalendára

Čítať ďalej

Storno pracovného pomeru

Návod

Neviete ako správne postupovať pri stornovaní pracovného pomeru?

Čítať ďalej