Podpora

Vstup do systému cez registráciu na portáli www.humanet.sk

Návod

Postup, ako si vytvoriť registráciu a pridať prvú agendu na spracovanie miezd

Čítať ďalej

Vstup do databázy z inej registrácie na portáli www.humanet.sk

Návod

Ako zadať vstup užívateľa jednej registrácie do databázy inej registrácie

Čítať ďalej

Vzdialená podpora

Návod

Funkcia udeľovania oprávnenia pre vstup do databázy zákazníka

Čítať ďalej

Zmena hesla cez registráciu

Návod

Postup zmeny prístupového hesla do databáz v registrácii užívateľa

Čítať ďalej

Odhlásenie zo systému

Návod

Pri ukončení prác v systéme odporúčame odhlasovať sa korektne

Čítať ďalej

Aktualizácia systému

Návod

Systém je aktualizovaný automaticky. Vždy pracujete s jeho najnovšou verziou

Čítať ďalej

Dokumentácia k systému

Návod

Dokumentáciu k systému tvoria sprievodné listy, príručky, videonávody a help

Čítať ďalej

Hľadanie textu vo formulári

Návod

Neviete nájsť na formulári niektorej evidencie Humanetu konkrétne políčko? Použite funkciu internetového prehliadača hľadať reťazec

Čítať ďalej

Používanie viacerých okien Humanetu

Návod

Potrebujete naraz vidieť viacero okien Humanetu? Potrebujete naraz vidieť personalistiku aj mzdy? Žiadny problém

Čítať ďalej

Pridanie novej obce do číselníka Regióny

Návod

Potrebujete pridať chýbajúcu obec do políčka Obec napríklad v adrese zamestnanca v mzdovom programe

Čítať ďalej